Parkowanie na Placu Piastowskim – płatne.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/181/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania, Plac Piastowski został objęty strefą, w której za parkowanie pojazdu należy wnosić stosowne opłaty. Czytaj dalej Parkowanie na Placu Piastowskim – płatne.