“NIE DLA CZEDU” edycja 2019

Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą NR V/66/19 z dnia 25 marca 2019 r. wprowadziła w życie program ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla “Nie dla czadu”. Jest to kontynuacja akcji prowadzonej wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach oraz Straż Miejską w Chojnicach polegającej na wyposażeniu gospodarstw domowych w czujniki wykrywające tlenek węgla zwany potocznie czadem. Dzięki poprzednim edycjom programu zainstalowano nieodpłatnie 163 czujki, których przydatność została wykazana już kilkukrotnie. Kryteria przydziału urządzeń zostały sprecyzowane we wspomnianej uchwale, a wniosek można pobrać tutaj.