Ponad 400 przypadków naruszenia przepisów na ulicy Winogronowej w Chojnicach

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Chojnicach od początku 2022 roku ponad 400 krotnie interweniowali na ulicy Winogronowej w Chojnicach w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Nagminne wręcz stało się parkowanie w okolicy zjazdu karetek przy szpitalu, i to pomimo wyraźnego oznaczenia drogi z obydwu stron, informującego o zakazie zatrzymywania się. Sytuacja ta, oprócz oczywistego łamania przepisów prawa, stwarza zagrożenie dla wyjeżdżających ze szpitala pojazdów pogotowia i ratownictwa medycznego.

Straż Miejska przypomina, iż znak drogowy B-36  oznaczający „zakaz zatrzymywania się” jest ściśle opisany w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Znak B-36:

– dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie;

– dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;

– nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Jak można zaobserwować, także na ulicy Winogronowej, znaczna część kierowców, uważa, iż znak ten dotyczy wyłącznie jezdni i wjeżdża na chodnik, parkując tam swój pojazd. Należy jednak pamiętać, iż znak ten dotyczy całego obszaru drogi, czyli wydzielonego pasa terenu, w skład którego wchodzi:

– jezdnia;

– pobocze;

– chodnik;

– ścieżka rowerowa.

Naruszenie ww. przepisów stanowi wykroczenie określone w art. 92 par. 1 Kodeksu Wykroczeń w zw. par. 28 ust. 2 cyt. Rozporządzenia  i zgodnie z taryfikatorem, zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 100 zł i 1 pkt karnym.

Oto kilkanaście przykładów nieprawidłowego parkowania