Obchody 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej

O godzinie 04:45 przy pomniku zamordowanych kolejarzy znajdującym się na chojnickim dworcu rozpoczęły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1 września 1939 roku.

Tego dnia do Chojnic wjechał niemiecki pociąg pancerny i jak zauważył Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, Chojnice obok Westerplatte oraz Wielunia, stały się pierwszymi miejscami działań wojennych podczas II wojny światowej. Uroczystości w tym miejscu i czasie odbyły się po raz pierwszy i jak podkreślają licznie zgromadzeni uczestnicy była to trafna decyzja.