Ewakuacja dworca kolejowego w Chojnicach

W dniu 20 marca 2024 r. w godzinach porannych teren dworca kolejowego w Chojnicach był miejscem próbnej ewakuacji, przeprowadzonej w ramach scenariusza działań, spowodowanej pożarem na piętrze i poddaszu budynku oraz ewakuacją osób rannych.

Działania były dobra okazją sprawdzenia współdziałania służb, w tym Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strażą Miejską.

W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele komórek zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach i Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Po zakończeniu ćwiczeń, na sali konferencyjnej Straży Miejskiej, dokonano podsumowania działań, podczas których omówiono ich przebieg i ustalono taktykę czynności na wypadek ewentualnych zagrożeń.

Zgodnie z przepisami, próbne ewakuacje powinny być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata.