Rzecznik konsumentów w kolejnym spotkaniu „Akademii na Straży Seniorów”

W dniu 19 stycznia 2024 r. na terenie Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach, odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Akademii na Straży Seniorów”. Tym razem uczestnicy spotkali się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów p. Joanną Gierszewską.

Podczas dwóch godzin interaktywnych zajęć, zarówno p. Rzecznik jak i Komendant Straży Miejskiej, przekazali wiele praktycznych informacji o zdarzeniach, które mogą zaistnieć w życiu konsumenckim seniorów oraz rad jak przeciwdziałać i zachować się, tak, by nie stać się ofiarą przestępstw i wykorzystywać swoje uprawnienia w ramach obrotu gospodarczego.

Nestorzy mieli wiele pytań, w tym część wynikających z ich obserwacji i zdarzeń życia codziennego. Żadne z pytań nie pozostało bez odpowiedzi. Bez wątpienia było to owocne spotkanie, a nabyta wiedza zostanie wykorzystana w przyszłości.

Kolejne spotkanie z seniorami w lutym br. – będziemy poszerzać wiedzę na zajęciach komputerowych.